531 333 063
zarezerwuj wizytę

Konsultacje.

W pracy z rodzicami w ramach konsultacji rodzicielskich opieram się na założeniach Teorii Więzi Johna Bowlby’ego (którą inspiruje się nurt rodzicielstwa bliskości). Zdaniem Bowlby’ego wystarczająco dobra relacja z rodzicem jest podstawą kształtowania się odporności psychicznej dziecka i czynnikiem chroniącym przed wystąpieniem zaburzeń psychicznych. Dostępny emocjonalnie opiekun, dostrojony do dziecka i wrażliwie reagujący na jego potrzeby wspiera dziecko w kształtowaniu adekwatnego obrazu siebie i otaczającego świata oraz rozwijaniu umiejętności regulacji emocji, niezbędnej do samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Budowanie dobrej, bezpiecznej relacji niekiedy bywa dla rodziców dużym wyzwaniem.

Konsultacje rodzicielskie prowadzę w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Częstotliwość spotkań i długość trwania współpracy ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb danej rodziny. Prowadzę zarówno jednorazowe konsultacje, jak i dłuższe procesy wsparcia.

Dzieci doświadczające trudności rozwojowych (np. spektrum autyzmu, ADHD), dzieci z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi, wcześniaki, szczególnie z cechami skrajnego wcześniactwa mogą komunikować swoje potrzeby emocjonalne w bardzo nietypowy, czasem trudny do zinterpretowania sposób. Dlatego ich rodzice często potrzebują uważnego towarzyszenia i wsparcia w rozumieniu swoich dzieci oraz samych siebie w relacji z nimi oraz budowaniu dla nich „bezpiecznej bazy”.